Start van EuroPort-SaaS bij Achmea Bank

Alex Timmermans Director Marketing & Business Development

‘Migration night' van 20 op 21 januari waarop de systemen bij Achmea werden verbonden met EuroPort+ SaaS.

Published at: Januari 22, 2018

In het weekend van 20-21 januari zijn alle klanten van Achmea Bank voor (bank)sparen en betalingsverkeer gemigreerd naar het online platform voor vermogensopbouw van Able. Acht maanden na ondertekening van de implementatieovereenkomst heeft Achmea Bank al de beschikking over een online en schaalbare oplossing voor alle gangbare vormen van sparen, fiscaal sparen en het bijbehorende betalingsverkeer, inclusief de uitgebreide MidOffice functionaliteit waarmee allerlei klantprocessen geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden.

Met deze livegang is Able de eerste partij in Nederland die in staat is (bank)sparen als online service te leveren aan banken. Omdat deze service gerealiseerd is met Able’s standaardsoftware EuroPort+ komt met deze introductie ook de uitgebreide functionaliteit voor beleggen en combinaties van sparen en beleggen, beschikbaar voor banken in Nederland en België.

Om het banken mogelijk te maken hun eindklanten op de juiste wijze te bedienen met meerdere devices, is de functionaliteit van EuroPort ontsloten met een groot aantal ‘stateless’ webservices. Door deze vorm van ontsluiting neemt Able twee belangrijke zorg- en kostenposten over; voldoen aan wet- en regelgeving en het continu up-to-date houden van onderliggende techniek.

De ervaring die Able heeft opgedaan met haar on-premise dienstverlening aan banken heeft een basis gelegd voor deze online spaardienstverlening. Door de grote kostenbesparingen die met deze EuroPort-SaaS gerealiseerd kunnen worden, verwacht Able met name groei in deze wijze van toekomstig gebruik van haar software.